Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Aktuality:

Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"
21-12-2016

Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR16_1408 ze dne 13.12.2016 výběrové řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast".
MPSV vydalo aktualizovanou příručku pro OZP
6-12-2016

MPSV vydalo aktualizovanou příručku pro OZP

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016. Příručka má usnadnit lidem s handicapem orientaci v sociálním systému.
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"
23-5-2016

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo na svém 15. zasedání dne 17.05.2016 usnesením číslo UZ16_0265 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast. Rozdělena byla částka, schválená v rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2016 ve výši 1.200.000,- Kč.
Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"
27-1-2016

Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR16_0089 ze dne 26.1.2016 výběrové řízení dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast".

 

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci.
Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti sociálních bytů a ubytovny MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Renata Banzetová Vedoucí odboru OSZ renata.banzetova@praha1.cz 221097351 301

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Jirasová Olga Referent odd. sociální pomoci 221 097 220 Vodičkova 18 313 olga.jirasova@praha1.cz
Banzetová Renata, Ing. Vedoucí odboru OSZ 221 097 351 Vodičkova 18 301 renata.banzetova@praha1.cz
Čupáková Mária Referentka pro oblast zdravotnictví 221 097 218 Vodičkova 18 300 maria.cupakova@praha1.cz
Varga Ladislav, Mgr. DiS. Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov. 221 097 580 Vodičkova 18 312 ladislav.varga@praha1.cz
Pavelková Veronika, DiS. Sociální pracovnice 221 097 355 Vodičkova 18 307 veronika.pavelkova@praha1.cz
Lukešová Eva Sociální pracovnice 221 097 597 Vodičkova 18 310 eva.lukesova@praha1.cz
Vyčichlová Lucie, Bc. Sociální pracovnice 221 097 498 Vodičkova 18 308 lucie.vycichlova@praha1.cz
Mrňáková Eva Referent deregulace nájemného 221 097 635 Vodičkova 18 300 eva.mrnakova@praha1.cz
Hrychová Barbora, Bc. DiS. Sociální pracovnice 221 097 404 Vodičkova 18 307 barbora.hrychova@praha1.cz
Kutá Věra, Bc. Sociální pracovnice 221 097 447 Vodičkova 18 310 vera.kuta@praha1.cz
Vokálková Miluše, Mgr. Sociální pracovnice 221 097 359 Vodičkova 18 307 miluse.vokalkova@praha1.cz
Pěnkava Pavel, PhDr. Vedoucí odd. sociální prevence 221 097 149 Karolíny Světlé 7 001 pavel.penkava@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing. Vedoucí odd. sociální pomoci 221 097 345 Vodičkova 18 303 kvetoslava.kulhankova@praha1.cz
Paulová Alena Asistent ved. OSZ 221 097 552 Vodičkova 18 302 alena.paulova@praha1.cz
Kadlec Michal, Ing. DiS. Ekonom - rozpočtář 221 097 431 Vodičkova 18 312 michal.kadlec@praha1.cz
Petříková Ludmila Sociální pracovnice 221 097 510 Vodičkova 18 309 ludmila.petrikova@praha1.cz
Vystrčilová Lenka Referent 221 097 1352 Vodičkova 18 310 lenka.vystrcilova@praha1.cz
Novotný Ivan, MUDr. Sociální kurátor 221 097 167 Karolíny Světlé 7 001 ivan.novotny@praha1.cz
Urbánková Štěpánka Sociální pracovnice 221 097 436 Vodičkova 18 308 stepanka.urbankova@praha1.cz
Dušková Eva Referent odd. sociální pomoci 221 097 465 Vodičkova 18 304 eva.duskova@praha1.cz
Neubauerová Dana Veřejný opatrovník 221 097 305 Vodičkova 18 315 dana.neubauerova@praha1.cz
Roučková Ladislava Vedoucí odd. sociální péče a služeb 221 097 452 Vodičkova 18 314 ladislava.rouckova@praha1.cz
Fajnorová Mária Referent odd. sociální pomoci 221 097 492 Vodičkova 18 304 maria.fajnorova@praha1.cz
Vitnerová Hana, Mgr. Vedoucí odd. péče o rodinu a děti 221 097 353 Vodičkova 18 305 hana.vitnerova@praha1.cz
Kakosová Petra, Mgr. DiS. Sociální kurátor 221 097 165 Karolíny Světlé 7 001 petra.kakosova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>