Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Aktuality:

Oznámení o omezení úředních hodin Úřadu práce Praha 2
7-6-2017

Oznámení o omezení úředních hodin Úřadu práce Praha 2

Z provozních důvodů jsou v oblasti nepojistných sociálních dávek, konkrétně na oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek osobám zdravotně postiženým a oddělení státní sociální podpory v období od 01.06.2017 do 30.09.2017 omezeny úřední hodiny.
Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území Městské části Praha 1
30-5-2017

Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na území Městské části Praha 1

Městská část Praha 1 připravuje na letošní rok aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, protože tato oblast prochází poměrně rychlými dynamickými změnami. Organizace, které na území naší městské části poskytují sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, žádáme o zaslání následujících údajů k rukám koordinátora protidrogové problematiky a bezdomovectví.

 

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci.
Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti sociálních bytů a ubytovny MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Renata Banzetová Vedoucí odboru OSZ renata.banzetova@praha1.cz 221097351 301

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Banzetová Renata, Ing. Vedoucí odboru OSZ 221 097 351 Vodičkova 18 301 renata.banzetova@praha1.cz
Paulová Alena Asistent ved. OSZ 221 097 552 Vodičkova 18 302 alena.paulova@praha1.cz
Varga Ladislav, Mgr. DiS. Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov. 221 097 580 Vodičkova 18 312 ladislav.varga@praha1.cz
Vitnerová Hana, Mgr. Vedoucí odd. péče o rodinu a děti 221 097 353 Vodičkova 18 305 hana.vitnerova@praha1.cz
Hrychová Barbora, Bc. DiS. Sociální pracovnice 221 097 404 Vodičkova 18 307 barbora.hrychova@praha1.cz
Pavelková Veronika, DiS. Sociální pracovnice 221 097 355 Vodičkova 18 307 veronika.pavelkova@praha1.cz
Urbánková Štěpánka Sociální pracovnice 221 097 436 Vodičkova 18 308 stepanka.urbankova@praha1.cz
Vokálková Miluše, Mgr. Sociální pracovnice 221 097 359 Vodičkova 18 307 miluse.vokalkova@praha1.cz
Vyčichlová Lucie, Bc. Sociální pracovnice 221 097 498 Vodičkova 18 308 lucie.vycichlova@praha1.cz
Pěnkava Pavel, PhDr. Vedoucí odd. sociální prevence 221 097 149 Karolíny Světlé 7 001 pavel.penkava@praha1.cz
Kakosová Petra, Mgr. DiS. Sociální kurátor 221 097 165 Karolíny Světlé 7 001 petra.kakosova@praha1.cz
Novotný Ivan, MUDr. Sociální kurátor 221 097 167 Karolíny Světlé 7 001 ivan.novotny@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing. Vedoucí odd. sociální pomoci 221 097 345 Vodičkova 18 303 kvetoslava.kulhankova@praha1.cz
Čupáková Mária Referentka pro oblast zdravotnictví 221 097 218 Vodičkova 18 300 maria.cupakova@praha1.cz
Dušková Eva Referent odd. sociální pomoci 221 097 465 Vodičkova 18 304 eva.duskova@praha1.cz
Fajnorová Mária Referent odd. sociální pomoci 221 097 492 Vodičkova 18 304 maria.fajnorova@praha1.cz
Jirasová Olga Referent odd. sociální pomoci 221 097 220 Vodičkova 18 313 olga.jirasova@praha1.cz
Kadlec Michal, Ing. DiS. Ekonom - rozpočtář 221 097 431 Vodičkova 18 312 michal.kadlec@praha1.cz
Mrňáková Eva Referent deregulace nájemného 221 097 635 Vodičkova 18 300 eva.mrnakova@praha1.cz
Roučková Ladislava Vedoucí odd. sociální péče a služeb 221 097 452 Vodičkova 18 314 ladislava.rouckova@praha1.cz
Kutá Věra, Bc. Sociální pracovnice 221 097 447 Vodičkova 18 310 vera.kuta@praha1.cz
Lukešová Eva Sociální pracovnice 221 097 597 Vodičkova 18 310 eva.lukesova@praha1.cz
Neubauerová Dana Veřejný opatrovník 221 097 305 Vodičkova 18 315 dana.neubauerova@praha1.cz
Petříková Ludmila Sociální pracovnice 221 097 510 Vodičkova 18 309 ludmila.petrikova@praha1.cz
Vystrčilová Lenka Referent 221 097 1352 Vodičkova 18 310 lenka.vystrcilova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>