Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Aktuality:

Úřad práce zahájil výměnu průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P)
5-11-2015

Úřad práce zahájil výměnu průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P)

Dne 1.4.2015 zahájily úřady práce kompletní výměnu průkazů osob se zdravotním postižením.
Pozvánka na veřejnou přednášku - Do penze bez vděku: důchody žen v České republice
4-11-2014

Pozvánka na veřejnou přednášku - Do penze bez vděku: důchody žen v České republice

Sociologický ústav AV ČR pořádá dne 12.11.2014 v 18:00 hod. veřejnou debatu na téma: Do penze bez vděku: důchody žen v České republice.
Dne 16.6.2014 se sociálně-právní poradna nekoná
9-6-2014

Dne 16.6.2014 se sociálně-právní poradna nekoná

V pondělí 16.6.2014 se bezplatná sociálně-právní poradna nekoná.
Úřední hodiny úřadu práce
17-4-2014

Úřední hodiny úřadu práce

Sociální dávky vyplácí od 1.1.2012 pro občany Prahy 1 Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha 2.
Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"
9-4-2014

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1, č. UR14_0474, ze dne 8. dubna 2014, výběrové řízení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – podpora MHMP v sociální oblasti“.

Nabídka konkrétní pomoci občanům se sociálními problémy
29-10-2013

Nabídka konkrétní pomoci občanům se sociálními problémy

Radnice Městské části Praha 1 připravila nový projekt jehož náplní je poskytnutí konkrétní pomoci občanům, kteří se ocitli v sociálně tíživé situaci. Během června a července byli vytipováni první dodavatelé Městské části Praha 1, kteří by do svých řad byli ochotni přijmout nové pracovníky. Ti se etablují z řad sociálně slabších obyvatel Prahy 1, kteří projeví o tuto pomoc zájem.

Stěhování sociálně-právní poradny
27-5-2013

Stěhování sociálně-právní poradny

Městská část Praha 1 oznamuje, že od 10. června 2013 se Sociálně-právní poradna pro bezplatné poskytování sociálně-právního poradenství pro občany MČ Praha 1 P Ř E S T Ě H U J E  do hlavní budovy Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, 3. patro, kancelář č. 311 (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) . Poradna je otevřena každé pondělí v době od 13:00 do 17:30 hodin.

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti"
14-5-2013

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Rada MČ Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti".
Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast"
30-1-2013

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast"

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení č. UR13_0107 ze dne 29.1.2013 výběrové řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast". Uzávěrka pro podání projektů je 27. února 2013 do 15:00 hod.
Upozornění odboru sociálních věcí a zdravotnictví - výměna parkovacích průkazů ZTP
13-12-2012

Upozornění odboru sociálních věcí a zdravotnictví - výměna parkovacích průkazů ZTP

Připomínáme občanům, kteří si doposud nevyměnili stávající parkovací průkaz „Označení vozidla přepravující osobu těžce zdravotně nebo pohybově postiženou 01" že jeho platnost končí 31.12.2012. Od 1.1.2013 budou platná pouze nově vydávaná označení, uznávaná v zemích EU!
Výměna označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou
28-12-2011

Výměna označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou

4. října 2010 byl vyhlášen prováděcí předpis č. 290/2011 Sb., kterým se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., provádějící pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.
Radnice Prahy 1 nabízí sociálně-právní poradnu
1-4-2011

Radnice Prahy 1 nabízí sociálně-právní poradnu

Od pondělí 4. dubna mohou občané první městské části využívat služeb bezplatné sociálně-právní poradny. Ta se nachází v budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, a to v kanceláři Zastupitelstva MČ Praha 1 (schodiště v pasáži, vlevo ve směru z Vodičkovy ulice). Otevřená je každé pondělí v době od 13 do 17 hodin.

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci.
Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti sociálních bytů a ubytovny MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Renata Banzetová Vedoucí odboru OSZ renata.banzetova@praha1.cz 221097351 301

Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR15_0068 ze dne 20.1.2015 výběrové řízení grantového programu: "JEDNIČKA PRO ROK 2015 - sociální oblast".

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1, č. UR14_0474, ze dne 8. dubna 2014, výběrové řízení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – podpora MHMP v sociální oblasti“.

Vyhlášení výběrového řízení grantového programu "JEDNIČKA PRO ROK 2014 - sociální oblast"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1, č. UR14_0107, ze dne 28.01.2014, výběrové řízení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“. Termín podání žádostí je do 26. února 2014 do 15:00 hodin.

Stěhování agendy hmotné nouze od 14.5.2012

Dne 14.5.2012 bude agenda hmotné nouze pro občany Prahy 1 přestěhována na adresu Bělehradská 214/86, Praha 2.

Výměna označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou

4. října 2010 byl vyhlášen prováděcí předpis č. 290/2011 Sb., kterým se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., provádějící pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.

Radnice Prahy 1 nabízí sociálně-právní poradnu

Od pondělí 4. dubna mohou občané první městské části využívat služeb bezplatné sociálně-právní poradny. Ta se nachází v budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, a to v kanceláři Zastupitelstva MČ Praha 1 (schodiště v pasáži, vlevo ve směru z Vodičkovy ulice). Otevřená je každé pondělí v době od 13 do 17 hodin.

JEDNIČKA PRO ROK 2011 – grantový program MČ Praha 1 v sociální oblasti a specifické primární protidrogové prevenci

Městská část Praha 1 vyhlásila výběrové řízení grantového programu JEDNIČKA PRO ROK 2011, a to v těchto oblastech: A – sociální oblast, B – specifická primární protidrogová prevence.

Vyhlášení druhého kola výběrového řízení na poskytnutí Grantů na specifickou primární prevenci na rok 2010

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí Grantů na specifickou primární prevenci pro rok 2010. Uzávěrka pro podání projektů je pátek 9. dubna 2010 do 12:00 hodin, nebo doporučeně poštou nejpozději následující pracovní den.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí grantů "JEDNIČKA PRO ROK 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů "JEDNIČKA PRO ROK 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti". Uzávěrka pro podání projektů je 14.4.2010.

Výběrové řízení na poskytnutí grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje svým usnesením ze dne 18.1.2010 Výběrové řízení na poskytnutí Grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010. Uzávěrka pro podávání žádostí je v pátek 12. března 2010 do 12.00 hod.!

Výběrové řízení na poskytnutí grantů na specifickou primární prevenci pro rok 2010

Rada Městské části Praha 1 svým usnesením č. UR10-0021 ze dne 11.1.2010 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí Grantů na specifickou primární prevenci pro rok 2010. Uzávěrka pro podávání žádostí je v pátek 12. února 2010 ve 12:00 hodin !

Distribuce dotazníků ke komunitnímu plánování sociálních služeb na Praze 1

V druhém lednovém týdnu r. 2010 budou do všech domácností na Praze 1 distribuovány dotazníky sledující potřeby seniorů a rodiny, dotazníky sledující potřeby osob se zdravotním postižením budou ve stejném čase distribuovat mezi klienty poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb.

Výběrové řízení 10. ročníku grantového programu "Jednička pro rok 2010 - sociální oblast"

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení 10. ročníku grantového programu MČ Praha 1 ”JEDNIČKA PRO ROK 2010 – sociální oblast”. Žádosti o grant je nutné předat OSOBNĚ do 3. února 2010 (včetně) do podatelny Úřadu MČ Praha 1 !

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Číslo
dveří
E-mail
Banzetová Renata Ing. Vedoucí odboru OSZ 221097351 301 renata.banzetova@praha1.cz
Kulhánková Květoslava Ing. Vedoucí odd. sociální pomoci 221097345 303 kvetoslava.kulhankova@praha1.cz
Čupáková Mária Referentka pro oblast zdravotnictví 221097218 300 maria.cupakova@praha1.cz
Dušková Eva Referent odd. sociální pomoci 221097465 304 eva.duskova@praha1.cz
Fajnorová Mária Referent odd. sociální pomoci 221097492 304 maria.fajnorova@praha1.cz
Jirasová Olga Referent odd. sociální pomoci 221097220 313 olga.jirasova@praha1.cz
Kadlec Michal Ing. DiS. Ekonom - rozpočtář 221097431 312 michal.kadlec@praha1.cz
Mrňáková Eva Referent deregulace nájemného 221097635 300 eva.mrnakova@praha1.cz
Pěnkava Pavel PhDr. Vedoucí odd. sociální prevence 221097149 001 pavel.penkava@praha1.cz
Kakosová Petra Mgr. DiS. Sociální kurátor 221097165 001 petra.kakosova@praha1.cz
Novotný Ivan MUDr. Sociální kurátor 221097167 001 ivan.novotny@praha1.cz
Roučková Ladislava Vedoucí odd. sociální péče a služeb 221097452 314 ladislava.rouckova@praha1.cz
Kutá Věra Bc. Sociální pracovnice 221097447 310 vera.kuta@praha1.cz
Neubauerová Dana Veřejný opatrovník 221097305 315 dana.neubauerova@praha1.cz
Petříková Ludmila Sociální pracovnice 221097510 309 ludmila.petrikova@praha1.cz
Vystrčilová Lenka Referent 221097352 310 lenka.vystrcilova@praha1.cz
Vitnerová Hana Mgr. Vedoucí odd. péče o rodinu a děti 221097359 305 hana.vitnerova@praha1.cz
Lukešová Eva Sociální pracovnice 221097404 307 eva.lukesova@praha1.cz
Šimánková Šárka DiS. Sociální pracovnice 221097498 308 sarka.simankova@praha1.cz
Urbánková Štěpánka Sociální pracovnice 221097436 308 stepanka.urbankova@praha1.cz
Vokálková Miluše Mgr. Sociální pracovnice 221097355 307 miluse.vokalkova@praha1.cz
Paulová Alena Asistent ved. OSZ 221097552 302 alena.paulova@praha1.cz
Varga Ladislav Mgr. DiS. Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov. 221097580 312 ladislav.varga@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>