Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat?

Dočasné poskytování služeb je spojeno s volným pohybem služeb v rámci Evropské unie. Pokud osoba hodlá v některé členské zemi službu poskytovat dočasně, musí ve své domovské členské zemi disponovat příslušným povolením, které ji opravňuje k poskytování služeb (např. živnostenské oprávnění apod.).

Podnikatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem některé členské země EU. Podnikatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo v některé členské zemi EU.

Tento institut se týká výhradně zavedených podnikatelů. Účelové zřízení oprávnění v domovské členské zemi, pro faktický výkon činnosti v jiné členské zemi, je nepřípustné.

Pokud Vás zajímá, jaké další povinnosti musíte při dočasném poskytování služeb splnit vůči hostitelské členské zemi, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.