Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Změna insolvenčního zákona
16-6-2017

Změna insolvenčního zákona

V § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se na konci textu věty první doplňují slova „nebo od právní moci rozhodnutí o zastavení  insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující“. Navrhovaná změna reflektuje na nové znění ustanovení § 396, § 405 a § 418 insolvenčního zákona.

Zákon byl vyhlášen 3. 3. 2017ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem → 64/2017Sb.