Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Potřebuji oznámit zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojišťovně

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Pokud potřebujete předat oznámení o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jej lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Oznámení lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu.

Potřebujete:

  • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
  • Formulář lze vyplnit až na místě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.