Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Potřebuji informace k zahájení podnikání v jiné členské zemi

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Své dotazy můžete směřovat na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky: b4eb2my. Dotazy lze také klást osobně, telefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na níže uvedenou adresu.

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský - Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 - Nové Město.

Potřebujete:

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.