Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Potřebuji získat povolení k výkonu služby

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Pokud potřebujete předat žádost o oprávnění k výkonu služby, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění žádosti) nebo jí lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Žádost lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu, který o žádosti následně rozhodne.

Potřebujete:

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.