Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Hlášenka volného pracovního místa (Úřad práce)

    hlasenka_volneho_pracovniho_mista.pdf - 210,21 KB

Přílohy:

Související ŽS:

Potřebuji oznámit vznik pracovního místa nebo jeho obsazení

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Pokud potřebujete předat oznámení o vzniku pracovního místa nebo jeho obsazení , prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jej lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Oznámení lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu.

Potřebujete:

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.