Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju(1).pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

Přílohy:

Odkazy:

 • Odkaz na externí web

Související ŽS:

Potřebuji se registrovat k daním

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Pokud potřebujete předat přihlášku k registraci k daním, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jí lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Přihlášku lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu. Upozorňujeme, že osoby, které mají ze zákona povinnost mít datovou schránku, musí s finančním úřadem komunikovat výhradně v elektronické podobě.

Potřebujete:

 • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
 • Formulář lze vyplnit až na místě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.