Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Chci poskytovat služby v letecké dopravě

Například letové provozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká služba pátrání a záchrany, letecká informační služba, služby při předletové přípravě a monitorování letu, služby při odbavovacím procesu na letišti, služba tvorby letových postupů, letecké práce v zemědělství, stavebnictví, hašení požárů, rozhazování letáků, vyhlídkové lety, doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly.
Letecké služby

Poskytování leteckých služeb (např. letové provozní služby včetně letištních, letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká služba pátrání a záchrany, letecká informační služba, služby při předletové přípravě a monitorování letu, služby při odbavovacím procesu na letišti, služba tvorby letových postupů) upravuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o živnost. Podnikatel, který hodlá poskytovat tyto služby, musí požádat Úřad pro civilní letectví o příslušný souhlas. Pokud Vás zajímají podmínky k udělení souhlasu, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Letecké práce

Poskytování leteckých prací (např. letecké práce v zemědělství, stavebnictví, hašení požárů, rozhazování letáků, vyhlídkové lety) upravuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o živnost. Podnikatel, který hodlá poskytovat tyto služby, musí požádat o příslušné povolení.  Pokud Vás zajímají podmínky k udělení povolení leteckých prací, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Letecká doprava

Poskytování letecké dopravy (doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly)upravuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o živnost. Podnikatel, který hodlá poskytovat tyto služby, musí požádat o příslušnou licenci. Pokud Vás zajímají podmínky k udělení licence, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.