Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Chci poskytovat služby na finančním trhu

Například směnárenská činnost, zprostředkování pojištění, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, poskytování spotřebitelských úvěrů, poskytování platebních služeb malého rozsahu apod.

Chci poskytovat směnárenskou činnost

Směnárenskou činnost (směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu)upravuje zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o živnost. K poskytování směnárenské činnosti je nutné získat příslušné povolení, které uděluje Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Chci zprostředkovávat pojištění

Zprostředkovávání pojištění (např. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv)upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o živnost. K poskytování této činnosti je nutné požádat o příslušné povolení, které uděluje Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Chci zprostředkovávat spotřebitelské úvěry

Zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů (např. nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet)upravuje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Nejedná se o živnost. K poskytování této činnosti je nutné požádat o příslušné povolení, které uděluje Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Chci poskytovat spotřebitelské úvěry

Poskytování spotřebitelských úvěrů (spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli)upravuje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Nejedná se o živnost. K poskytování této činnosti je nutné požádat o příslušné povolení, které uděluje Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky, jak povolení získat, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.

Chci poskytovat platební služby malého rozsahu

Poskytování služeb malého rozsahu [služba umožňující vložení na platební účet vedený poskytovatelem nebo výběr hotovosti z platebního účtu vedeného poskytovatelem, provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz a) plátce, b) příjemce, nebo c) plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků, provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz)] upravuje zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Nejedná se o živnost. K poskytování této služby je nutné požádat o zápis do příslušného registru, který vede Česká národní banka. Pokud Vás zajímají podmínky k zápisu do tohoto registru, prosím, kontaktujte nás: jkm@praha1.cz.