Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
V našich domácnostech už svítí Betlémské světlo
17-12-2016

V našich domácnostech už svítí Betlémské světlo

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Malý plamínek, jenž svojí silou spojuje mnohá srdce. Takto a dalšími slovy je popisováno Betlémské světlo, každoročně před Vánoci zapalované v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážené skauty do Evropy i Ameriky. Betlémské světlo už dorazilo i do naší městské části, která se připojila k jeho šíření.  

„Děkuji skautům z Prahy 1, které celoročně velmi rádi podporujeme a kteří se každoročně starají o to, aby ani v domácnostech naší městské části nechybělo Betlémské světlo. Jsem moc ráda, že se Městská část Praha 1 společně s Nadací Pražské děti mohla zapojit do šíření tohoto krásného symbolu Vánoc, který byl ještě před pár dny v dalekém Betlémě, o kterém už zpívají naše středověké vánoční písně a koledy,“ uvedla radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která se zúčastnila hezké předvánoční akce v parku za Staroměstskou radnicí, kterou Městská část Praha 1, Nadace Pražské děti a skauti z Prahy 1 uspořádali při příležitosti příjezdu Betlémského světla.

Moderace se ujal populární Alexander Hemala a prokřehlé diváky, kromě nápojů z restaurace Kotleta, určitě zahřály zpívající děti z Francouzského lycea v Praze, sdružené v souboru Les Petits Chanteurs, a také legendární Spirituál kvintet, který dorazil, přestože musel hned po svém krásném vystoupení spěchat na druhý konec republiky.

Kdo přišel a chtěl svůj byt obohatit o Betlémské světlo, obdržel zdarma svíčku a od skautů plamínek. Lidé ale mohli také přispět do kasičky Nadace Pražské děti, jež díky takovýmto penězům může vylepšovat život nemocným dětem, které se léčí na klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol.

„Od zahájení naší každoroční sbírky v roce 2000 lidé darovali šest milionů korun. Jen během uplynulých vánočních a velikonočních svátků jsme díky dárcům vybrali 235 tisíc korun a během první části tohoto adventu jsme od dobrých lidí obdrželi už asi 120 tisíc korun,“ vypočítala úctyhodná čísla ředitelka Nadace Pražské děti Dana Maršálková.

Dana Maršálková a Eva Špačková nás požádaly, abychom všem dárcům poděkovali, což samozřejmě s velkou radostí činíme. „Je potěšující, že přes všechny chmurné předpovědi lidé myslí na ty, kteří neměli tolik štěstí a přízně osudu jako my ostatní,“ ocenila radní Prahy 1 Eva Špačková.

Úplně poprvé plamínek Betlémského světla přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava na Václavském náměstí.

Betlémské světlo k nám dnes už tradičně putuje přes Vídeň, kde ho rakouští skauti a skautky předávají skautským delegacím z celé Evropy. Za Česko vždy plamínek přebírají skauti a skautky z Brna a odvážejí ho vlakem do jihomoravské metropole, kde si ho přebírají skauti z dalších krajů.

Chcete mít doma Betlémské světlo?

Stačí přijít na jedno ze zhruba pěti stovek míst v celé České republice. Můžete ho najít v kostelech nebo v různých veřejných institucích. Všechna místa, kde si můžete světlo vyzvednout, najdete na online mapě: www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html

Letošní ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 10. prosince, a to symbolicky v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Vždyť také motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Odvážně vytvářet mír“.

FOTO (C) Městská část Praha 1