Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Potřebuji vydat osvědčení o výkonu služby

Agenda Jednotného kontaktního místa

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: 

Telefon:

Číslo dveří:

E-mail: 

Lukáš Balada Bc.

221 097 139, 221 097 394 

326

jkm@praha1.cz

Kristýna Solomonová Mgr. Ing.

221 097 366

325

jkm@praha1.cz

Ondřej Hromádko Mgr.

221 097 375

325

jkm@praha1.cz

Kontakt:

Potřebujete požádat o vydání osvědčení o výkonu služby a nevíte, komu žádost adresovat?

Pokud ano, prosím, kontaktujte nás jkm@praha1.cz. Jednotné kontaktní místo se postará o neprodlené předání žádosti příslušnému povolovacímu orgánu.

Potřebujete:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Správní a místní poplatky:

Osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000 Kč (viz § 5 odst. 2 položka 22 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).