Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor dopravy

Odbor dopravy je na území MČ Praha 1 příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pro zvláštní užívání pozemních komunikací vydává rozhodnutí k umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařazení (tržiště, restaurační zahrádky apod.), k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, pro audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí.

 

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc.Ludvík Czital Vedoucí odboru DOP ludvik.czital@praha1.cz 221097326 427

Sekretariát DOP

Koordinace činnosti odboru dopravy.

Oddělení správních deliktů

Oddělení správních deliktů

Oddělení dopravně-komunikační

Stavební zábory,parkovací karty,vjezd na pěší zóny MČ P1,invalidní park.místa,uzavírky komunikací,...

Oddělení komerčních záborů

Tržní řád,pevné stánky,individuální prodej,předzahrádky,reklamní zařízení,veřejná produkce.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Číslo
dveří
E-mail
Czital Ludvík Bc. Vedoucí odboru DOP 221097326 427 ludvik.czital@praha1.cz
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221097390 415 zuzana.malkova@praha1.cz
Brchelová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221097347 418 katerina.brchelova@praha1.cz
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221097314 417 vladimir.hanus@praha1.cz
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221097176 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221097386 416 pavel.kotlar@praha1.cz
Lizanová Marie Bc. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221097798 418 marie.lizanova@praha1.cz
Šimurka Julius Ing. Karty ZPS 221097179 022 julius.simurka@praha1.cz
Světlíková Eva Ing. Zábory veř. prostr.-Malá Strana,Hradčany 221097339 417 eva.svetlikova@praha1.cz
Žandová Radka Bc. DiS. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221097349 416 radka.zandova@praha1.cz
Sellner Jiří Ing. Pověř. vedením odd. správních deliktů 221097325 JUNGM. 3 jiri.sellner@praha1.cz
Brychová Lucie Referent 221097476 429 lucie.brychova@praha1.cz
Rýč Bedřich Referent-kontrolor 221097395 JUNGM. 3 bedrich.ryc@praha1.cz
Vladyka Jan Mgr. Referent-kontrolor 221097170 JUNGM. 3 jan.vladyka@praha1.cz
Waigertová Ludmila Vedoucí odd. komerčního 221097457 424 ludmila.waigertova@praha1.cz
Krofta Pavel Referent -předsunutý prodej 221097367 426 pavel.krofta@praha1.cz
Mocová Zuzana Referent -shromažďovací agenda 221097302 425 zuzana.mocova@praha1.cz
Tomášek Petr Ing. Referent - předzahrádky, tržiště 221097373 425 petr.tomasek@praha1.cz
Nestávalová Hana Asistent-zajišťování spisové služby 221097556 428 hana.nestavalova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>